| Çorum Merkez Örencik Köyü |

2.geleneksel öz şenligi tarihi 25.agustos 2013 yer örencikköyü tüm halkımız davetlidir.[adnan ]  -  2.geleneksel öz şenligi tarihi 25.agustos 2013 yer örencikköyü tüm halkımız davetlidir.[adnan ]  -  örencikköyü geleneksel öz şenliklerine herkesi bekliyoruz sanatcımız nergiz ay ve gurubu,[adnan ]  -  Bak ben de susuzum o günden beri dost ellerinden..[cengomm]  -  Avcılık yapmak güzel bir spor. Cani olup ta canavar olmak bu sporu kötülüyor. Torbacı olmayın. Şikayet hattı 156.[cengomm]  -  TÜM FEEACEBOOK KULANICI DOSTLAR SİZİ DERNEK FAALİYETLERİNİ TAKİP ETMENİZ İÇİN FEEACEBOKDA ORENCİK DER DEN TAKİP EDEBİLİ[adnan ]  -  ÇORUM ÖRENCİK KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DRNĞİ örgütlü toplum olma yolunda atılan bir adımdır, hayrlı olsun İstanbul Üçköy Der[üçköy dernek]  -  Sende Haykır


     Çorum Merkez Örencik Köyü Kütüphanesi
         Kuran-ı Kerim’de Ehl-i Beyt İle İlgili Bazı  Ayetler
                 İnsanları diğer varlıklardan üstün kılan özellikler


Kullanıcı:  
Şifre:   
 


  Konu cengomm tarafından 04.02.2011 15:10:39 tarihinde açıldı.

cengomm  
[ Köşe Yazarı ]
  Mesaj Sayısı: 6
Konu Sayısı: 8
Rep Puanı: 0

Şehir: Ankara
Cinsiyet:
Ruh Hali:
İnsanları diğer varlıklardan üstün kılan özellikler

                                                   İNSANLARI DİĞER VARLIKLARDAN ÜSTÜN KILAN ÖZELLİKLER

        

            Bilindiği üzere insanoğlu çamurdan yaratılmıştır. Nitekim Cenab-i Hak 'Müminin suresi 12 ve 14 ncü ayetlerde' bunu açıkca belirtmiştir. İnsanlar bu bağlamda genel olarak üçe ayrılırlar. Maddi olarak beden, ruhani olaraktan ruh ve her daim bize kötülüğü emreden nefsimiz.
  

         İnsanların bütün diğer yaratılanlardan, nebatlardan ve hayvanlardan üstün olmasının temelinde  Cenab-ı Hakk’ın ona verdiği dört önemli meziyet bulunmaktadır. Bunu yapabilmesinin en büyük sebebi şuurlu bir yaratık olmasındandır. Bu meziyetler ise şunlardır.
 

1-Doğru ile yanlışı ayırma meziyeti,
2-Güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü ayırma meziyeti,
3-Faydalı ile zararlıyı ayırma meziyeti,
4-Adalet ile zulmü ayırma meziyeti.
 

         Diğer mahlukatlarda bu kıymetli meziyetler yoktur. Bunun için bir insanbu meziyetleri ne derece süratle ve isabetle kullanabilirse o insana o derece akıllı diyoruz. Eğer insan gibi mükemmel bir mahluk yaratılmasaydı bu Rab'bimizin sonsuz kemal sıfatına uygun düşmezdi. Çünkü bir çok güzellikler yaratılmış ama bunu gören, sezen, bilen yok. Bu bir eksiklik olurdu. Bundan dolayıdır ki insanın yaratılması Yüce Mevlanın sonsuz Kemal sıfatının bir gereğidir. İnsanlar aralarında amellerine ve inançlarına göre;
 

İman ve inkar açısından insanlar:
 

     A-Mümin: Peygamber efendimizin Allah’tan getirip tebliğ buyurduğu bütün hükümleri kalbiyle tasdik, dili ile ikrar eden insandır.
     B-Kafir: Peygamber efendimizin Allah’tan getirip tebliğ buyurduğu hükümleri kabul etmeyip inkar edendir. Bu inançla dünyadan ayrılanların yeri cehennemdir.
     C-Münafık:
         a-İtikadi  yönden münafık: Peygamber efendimizin  Allah’tan getirip tebliğ buyurduğu dine aslında iman etmediği halde iman etmiş gibi görünen iki yüzlü davranan kimselerdir.Bunlar kafirlerle beraber cehenneme gideceklerdir. Azapları ise daha şiddetli olacaktır.
         b-Ameli yönden münafık:  Peygamber efendimizin Allah’tan getirip tebliğ buyurduğu dine inandıkları halde amel yönünden bazı hataları olan insanlardır. Peygamberimiz bunları şöyle tarif eder:
            aa) Konuştuğu zaman yalan söyler,
            bb) Vaat ettiği zaman sözünde durmaz,
            cc) Emanet verildiği zaman ihanet eder,
       Bunlar amel yönüyle fasık ve günahkar demektir. İtikadı yönünden münafık olanlar gibi ebedi cehennemde kalmayacaklardır.
     D-Müşrik:
         Allah-u Teala’nın birliğini kabul etmeyip O’ndan başka varlıkları da ilah kabul ederek Allah’a ortaklık koşan kimsedir. En büyük günahların başında yüce Rab'bim korusun ki cenab-ı Allah’a şirk koşmak gelir. Allah (C.C) şirki  asla affetmez. Onun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için affeder. Herkesin inancı kendine ama son nefes harcanmadan düşünmek gerekmez mi?


       Ayrıca bir insanda bulunması gereken üç şey çok önemlidir. bunlar; İtikat-(İman/İnanç)- İbadet ve Ahlak.Bunlar olmazsa insanlıktan yoksunluğunu öncelikle kendisi  tartışması gerekir.

  

            Hz Ali (R.A) 'Amel yeri dünya ceza yok orada, ceza yeri ahiret amel yok orada'  demiş. Bir insan öldüğünde amel defter kapanır. Amel defteri ancak şu üç şekilde kapanmaz:


1- Kişinin sağlığında yaptırdığı okul, hastane, ibadethane  gibi yerlerden yararlanan insanların dualarından ve iyi niyetlerinden ötürü,
2- Bir ilim yaparak insanlığa büyük hizmeti dokunmasından ötürü,
3- Geride bıraktığı evladın hayır dualarından ötürü.

   

DOST SANDIKLARIMIZA AZAMİ  DİKKAT
 

              İslam bilginleri dostları üçe ayırırlar:
 

     A-Gıda gibidir. Onlara her zaman ihtiyaç vardır. Onlar olmadan bu hayat adeta yaşanmaz.
     B-İlaç gibidir. Onlara arada ihtiyaç vardır. Gerektiğinde siz onu bulursunuz. Kimimiz de bunları el altında her zaman hazır bulundurur.
     C-Dert  gibidir. Onlara hiçbir zaman ihtiyaç duymayız da o sizi  gelir bulur ve de rahatsızlık vermekten  hiç çekinmezler.


           Nedense son zamanlarda  dostlarımızı üçüncü sınıfa koymakta  pek  aceleci  oluvermişizdir.
          Aslında sorulacak soru şu? Biz tanıdıklarımıza karşı hangi  cinsten bir dostluk göstermekteyiz. Onlar bizi hangi sınıfta görmekteler. Cevabını aslında onlarla yaşadığınız yaşamda bulabilmekteyiz. Biz onları; gıda mı? ilaç mı? dert mi? Görüyoruz. Ya da onların bizi nasıl gördüklerini günlük yaşantılarından hissedebiliyor muyuz?


          O zaman her insanla arkadaşlık, dostluk ve de kardeşlik  kurulması elbette pek doğru değildir vee bu mümkün de olmaz ki zaten.. Bunun için ise bazı şartlar olmalıdır.  Bunlar:
1- Dost akıllı olmalıdır. Sizi zor durumlara düşürmemeli, hatta zor durumlardan kurtarabilmelidir.
2- Güzel ahlaka sahip olmalıdır.
3- Günahkar olmamamlıdır.
4- Dünyaya karşı haris olmamalıdır. Bu türlü insanlar sizin paranızı, malınızı bile almaktan kendilerine karşı koyamazlar. Çekememzlik ve buğuz etmek bunlarda üst saflardadır.
5- Yalancılıktan uzak olmalıdır.
6- Seni  de  düşünebilmelidir. Senin hakkını senden daha fazla koruyabilmelidir.


     Bir hadis-i şerifte peygamber efendimz (S.A.S.); 'İnsanların iyisi insanlara faydası dokunandır' buyurulmuşlardır. İyilik kendi kendine olmaz. Bir başkasına faydası dokunmaldır. 


GIYBET:
 

             Allah-ü Teala Kur’an-ı Kerim’de gıybeti açıkça kötülemiş ve gıybet edeni ölmüş kardeşinin etini yiyene benzetmiştir. Nitekim  Kur’an-ı Kerim’de;
    'Bazınız bazınıza gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz.' buyurmuştur.  Resül-i Ekrem(S.A.S.)’de;
     'Her müslümanın her müslümana canı, malı ve ırzı haramdır' Buyurmuştur.  Gıybet ise adamın şeref ve haysiyetiyle alakalıdır. Allah-ü Teala bunu mal ve can ile bir tuttu. 

   'Çekememezlik yapmayın, kin tutmayın, alamayacağınız malın fiyatını yükseltmeyin, birbirinize arka çevirmeyin, birbirinizi çekiştirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun, gıybetten sakınınız. Zira gıybet zinadan daha şiddetlidir. Çünkü zina eden kimse tövbekar olur. Allah da kendisini belki affeder fakat gıybet edilen affedinceye kadar gıybet eden affedilmez' Buyurmuşlardır. 


          Hz. Peygamber (S.A.S)  konuyla ilgili olaraktan bir günşöyle buyurmuşlardır.  'Mi’rac-a çıktığım gece tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan birtakım kimseler gördüm. Cebrail’e unlar kimdir diye sordum. Cebrail(A.S.) de, bunlar insanları gıybet edip gizli hallerini araştıranlardır dedi.'  İşte  bu yüzden
Bu Dünya’da dört  şey ol,  beşinciyi olma.
 

   -Ya öğreten ol, ya öğrenen, Ya seven ol, ya sevilen, Asla cahillerden olma.
 

Hz Allah(C.C.)’ın bazı peygamberlere olan hitap şekli:
 

   -Hz İbrahim(A.S.)’a” Halil’im-Halilullah(Dostum olduğu için)” dedi,
   -Hz Musa(A.S.)’a  “Kelim’im-Kelimullah (Kelam ilmiyle konuştuğum için)” dedi,
   -Hz İsa(A.S.)’a “Ruh’um-Ruhullah (Ruh’umu üflediğim için)” dedi,
   -Hz Muhammed(S.A.S.)’e “Habib’im-Habibullah (Sevgili kulum olduğu için)” dedi.


Kainat'ta ve Dünya'da;
 

   -Onsekiz bin alem yaratılmış,
   -Yüz on dört surede, 6.666 ayet, 

   -Yüz dört kitap(Dördü büyük, yüz'ü Mushaf),
   -Yüz yirmi dört bin peygamber gönderilmiştir.

   -Süphane zül-celal allah (C.C.) binden fazla güzel isimlerinde doksan dokuz adet sıfati isimi en meşhurlarıdır.  Bu dünyada  insana şu beş şeyi:
 

   -Bir işe başlarken 'Bismillahirrahmenirrahim'i,
   -Nimete  şükür  'Elhamdürilllahil rabbil alemin'i,
   -Devamlı salavat  'La ilahe illallah muhammeden resullullah'ı,
   -Zorda kalmadan da 'la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim'i,
   -Tövbe ederken  'Estağfurillahil azim'i.
diyebilmelidir. Ayrıca ademoğluna kıyamet günü şu  beş soruya cevap vermedikçe o kişi aslaa yerinden ayrılamaz.


Ömrünü nerede ve ne şekilde geçirdiğinden,

İlmi ile ne yaptığından,

Malını nerede ve ne şekilde kazanıp nereye harcadığından,

Bedenini nerede ne işlerle yıprattığından,

İlmi ile nasıl amel ettiğinden.


             İşte sırf bu yüzdendir ki sorguya çekildiğimizde bunların da hesabını verebilemiz için bunlara azami dikkati göstermemiz gerkmez mi sizce de? Cenabi Hak bizi yolundan ayırmasın ve bizleri korusun inşallah. Amin.. Ayrıca gerçek mümin için Yüce Rab'bi ona yeter. Bu kulun yaratıcısına olan bir duasıdır aynı zamanda. Bunlar ise;

Dinim için ALLAH bana yeter,

Dünyam için ALLAH bana yeter,

Mühim işlerim için ALLAH bana yeter,

Bana saldıranlara, zulüm ve haksızlık yapanlara karşı ALLAH bana yeter,

Kötülük için yaklaşanlara ALLAH bana yeter,

Bana haset edenlere ALLAH bana yeter,

Ölüm anında ALLAH bana yeter,

Kabir sualleri karşısında ALLAH bana yeter,

Mizan karşısında ALLAH bana yeter,

Sırat'ın karşısında ALLAH bana yeter..

 

           Sevgili iki cihan güneşi peygamberimiz (S.A.V) bir hadislerin de bizleri şöyle uyarmaktadır; İyi işler yapmak için bu yedi şeyin gelmesini beklemeyin, bu yedi şey gelmeden önce iyi amel yapmaya bakın! Bunlar ise;  İnsana kendi sorumluluklarını unutturan fakirlik,  Azdıran zenginlik,  İnsanı güçten takatten düşüren hastalık,  Bunaklaştıran ihtiyarlık,  İnsanı ansızın yakalayan ölüm,  Gelmesi beklenen kötülüklerin en fenası deccal,  Belası daha büyük ve daha acı olan kıyamet günü, (Tirmizi, Zühd 3)

 

  

 BİLİP DE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN BAZILARI
  

 

   -Allah’a şirk koşmak,
   -Allah’a baba demek(Hristiyanlarda),
   -Haksız yere adam öldürmek ya da intihar etmek,
   -Ana ve baba hakkına uymamak,
   -Yetim malı yemek,
   -Faiz yemek,
   -İçki içmek,
   -Savaştan kaçmak,
   -İftira etmek,
   -Namuslu kadına zina isnat etmek,
   -Yalan yere yemin etmek,
   -Yalan yere şahitlik yapmak,
   -Zina etmek,
   -Livata yapmak,
   -Sihir, büyü yapmak,
   -Hırsızlık yapmak,
   -Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
   -Kumar oynamak,
   -Yol kesmek,
   -Söz gezdirmek, çekiştirmek(doğru ise gıybet, doğru değilse iftira olur),
   -Rüşvet almak ve vermek,
   -Harem-i-şerifte günah işlemek,
   -Domuz eti yemek,
   -Beslemesiz kesilen hayvan etini yemek ve kan içmek.

Son söz; 'Nefse kolay ve tatlı gelenleri saadet zannetmemeli, nefse güç ve acı gelenleri de  felaket sanmamalıdır.' İmam-ı Rabbani hazetleri.

 

                                Saygılarımla.                                                                                                                                             
 


 


 


 Mesaj 10.02.2014 08:28:56 tarihinde cengomm tarafından düzenlenmiştir.

 

İmza Yok!

Mesajı Yetkiliye Bildir    

Etiketler

  Benzer Konular
     Konu

Açan

Okunma Cevap

 İnsanları diğer varlıklardan üstün kılan özellikler

cengomm

20040 0

Copyright © 2005 WwW.orencikkoyu.CoM Tasarım Hamdi TANRIKULU